Pravilnik

17. PSSST! FESTIVAL NIJEMOG FILMA

2. – 4. 11. 2023.

 

PRAVILNIK FESTIVALA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

PSSST! FESTIVAL NIJEMOG FILMA u natjecateljskom programu prikazuje domaće i međunarodne nijeme filmove svih rodova ili filmove autora koji su voljni maknuti audiopozadinu svojeg filma.
Filmovi ne mogu biti stariji od 3 godine i ne mogu trajati duže od 60 minuta.
Organizatori revije osigurat će zvučnu pratnju svakom filmu što će pružiti posebno gledateljsko iskustvo.

II. PROGRAMSKO VIJEĆE

Članak 2.

Organizatori svake godine za potrebe izdanja Festivala formiraju Programsko vijeće koje je zaduženo za formiranje natjecateljskog i popratnog programa. Programske se odluke donose u dogovoru s organizatorima Festivala, a prema financijskim mogućnostima.

Programsko vijeće svake godine imenuje:
Selekcijsku komisiju koja odabire filmove za natjecateljski program i
Ocjenjivački sud koji bira najbolji film natjecateljskog programa.

Veliku nagradu ”Brcko” dobiva najbolji film natjecateljskog programa.
Ocjenjivački sud može dodijeliti i posebna priznanja.
Nagradu publike dodjeljuju gledatelji u dvorani ispunjavanjem glasačkih listića.

 

III. PROGRAM I UVJETI PRIJAVLJIVANJA

Članak 3.

Filmove mogu prijaviti redatelji, producenti, ustanove ili ostale pravne osobe s pravima za zastupanje filmova. Na Festivalu mogu sudjelovati samo filmovi koji nemaju audiokomponentu. Filmovi se prijavljuju online, na internetskoj stranici Festivala. Filmovi se dostavljaju poštom na adresu festivala kao DVD-screeneri čitljivim u svim regijama ili putem internetskih servisa Vimeo (https://vimeo.com/) ili Dropbox (https://dropbox.com/).

Prijava filma se ne naplaćuje.

IV. SLANJE FILMOVA

Članak 4.

Slanje poštom:
17. PSSST! FESTIVAL NIJEMOG FILMA
Centar za kulturu Trešnjevka
Park Stara Trešnjevka 1
10 000 Zagreb
CROATIA
Sve poštanske troškove snosi pošiljatelj, a poslani se DVD-ovi ne vraćaju.


Slanje putem internetskih servisa Vimeo ili Dropbox:
Poveznica i korisnički podatci za preuzimanje filma šalju se na adresu e-pošte pssst.silent.film@gmail.com.
Filmovi za preuzimanje moraju biti u mp4 formatu.

Organizator se obvezuje sve prijavljene filmove pohraniti u arhivu Festivala i koristiti ih isključivo u dokumentacijske, edukacijske i kulturne svrhe. U slučaju da je organizator izgubio ili oštetio kopiju, dužan je pokriti trošak materijala i izrade nove projekcijske ili arhivske kopije.

Selekcijska komisija ima pravo odbiti kopiju loše tehničke kvalitete ili u nenavedenom formatu koja bi mogla prouzročiti probleme tijekom projekcije.

Rok za prijave filmova u natjecateljskom programu je 11. listopada 2023.g.

V. GOSTOVANJE REDATELJA

Članak 5.

Redatelji čiji su filmovi ušli u natjecateljski program pozivaju se da budu gosti Festivala. Redatelje će kontaktirati organizatori Festivala.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Ovaj je pravilnik napisan na hrvatskom i engleskom jeziku. U slučaju nejasnoća pri tumačenju teksta kao polazište uzima se hrvatska verzija. Stavke koje nisu obuhvaćene ovim pravilnikom razmatrat će izravno organizatori Festivala. Pravilnik prihvaćaju svi sudionici Festivala.